Inventarisatie van boombestanden

Het inventariseren van uw boombestand kan u waardevolle informatie opleveren. Een goed geïnventariseerd bomenbestand maakt van het opstellen van beleids- en beheersplannen kinderspel en helpt u om correcte budgetbeheersing toe te kunnen passen. Uw bomenbestand wordt schematisch in kaart gebracht, geografisch ingegeven, de gezondheidstoestand wordt bepaald en de bomen worden genummerd en gelabeld. Hierdoor wordt het arbeids- en onderhoudsproces versneld en kunt u efficiënter en productiever werken.

Contacteer ons via de website
of bel op ons gratis nummer 0800 12 100.