Boomtechnisch onderzoek

Door uw boom te onderzoeken kunnen wij vaststellen hoe veilig uw boom nog is, hoe stabiel of onstabiel en wat bijvoorbeeld de reden voor zijn slechte groei is. Het gedrag van bomen kan vele redenen hebben. Alleen door een gedegen onderzoek kan men de juiste conclusies trekken en hieraan het juiste behandelplan verbinden.

Een onderzoek begint over het algemeen met een zogeheten VTA inspectie. Dit visuele onderzoek van uw boom kan vragen om nadere onderzoeken. Zo kan er gekeken worden naar bodemonderzoek, stabiliteitsonderzoek, wortelonderzoek, het inspecteren van eventuele holtes en mechanische gebreken, het onderzoeken van aantastingen zoals zwammen en andere schimmelaantastingen en verscheidene bodemonderzoeken. Al dit soort onderzoeken kunnen worden ondersteunt door gespecialiseerde onderzoeksapparatuur zoals een penetrograaf, resistograaf en eventueel trekproeven. Door deze gespecialiseerde technieken krijgt u een helder beeld van de gezondheid van uw boom en bodemgesteldheid. Of het nu gaat om één exemplaar of meerdere bomen, wij onderzoeken iedere boom.

Contacteer ons via de website
of bel op ons gratis nummer 0800 12 100.