Standplaatsverbetering

Onder de grond bevindt zich in verhouding dezelfde massa wortels als dat u boven de grond aan boommassa ziet. Veranderingen in de bodemgesteldheid kunnen van grote invloed zijn op de gezondheid van uw boom. Bodemverdichting door bijvoorbeeld de aanwezigheid van (bouw)werven, veranderingen in grondwaterstand, het aanleggen van wegen, riolen en leidingen, verrijking of verarming van de grondsoort kunnen op korte en lange termijn van zeer grote invloed zijn op uw bomenbestand. Door tijdig of zelfs op voorhand actie te ondernemen, voorkomt u dat u uw boom verliest of in een zeer slechte conditie plaatst.

Mocht het zo zijn dat uw boom zich op een slechte standplaats bevindt, kan hier vaak achteraf toch nog iets aan gedaan worden. Zo heeft Arbor-Tech een speciaal apparaat ontwikkeld om verdichtte bodemlagen open te kunnen breken en zo zuurstof en voedingsstoffen naar de wortels, de aders van de boom, te kunnen brengen. Deze directe aanpak kan een proces dat onomkeerbaar lijkt stoppen of zelfs omdraaien. Onderneem daarom direct actie als u de conditie van uw boom ziet verslechteren en neem vandaag nog contact op met Arbor-Tech!

Contacteer ons via de website
of bel op ons gratis nummer 0800 12 100.